задължение

задължение
същ. - дълг, обязаност, ангажимент, отговорност, обвързаност, уговорка
същ. - товар, бреме, тежест, пасив
същ. - работа, длъжност
същ. - договор, трактат, съглашение, контракт
същ. - обвързване
същ. - вина
същ. - нужда, необходимост, случай, повод, причина
същ. - поръчение, грижа, опека, управление, контрол
същ. - поръчителство, гаранция, залог
същ. - правило, разпоредба, споразумение
същ. - служба, място, право

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • освобождавам от задължение — словосъч. изплащам, погасявам, уреждам, изваждам от затруднение …   Български синонимен речник

  • ангажимент — същ. задължение, дадена дума, обещание, уговорка, договор същ. отговорност същ. обвързване същ. насрочена среща, покана, работа …   Български синонимен речник

  • борч — същ. дълг, задължение …   Български синонимен речник

  • бреме — същ. товар, тежест същ. обязаност, задължение, дълг, длъжност същ. гнет, мъка същ. голямо усилие, изпитание, нещо непоносимо, наказание същ. затруднение, пречка, спънка …   Български синонимен речник

  • вина — същ. провинение, грях, прегрешение, махана, грешка, простъпка, престъпление същ. виновност, отговорност същ. причина същ. опущение същ. задължение същ. наказание …   Български синонимен речник

  • гаранция — същ. обезпечение, залог, депозит, поръчителство същ. осигуровка, застраховка, уверение, сигурност, свидетелство същ. задължение същ. поръчител, гарант същ. обет, обещание, вричане, заричане същ. пълномощно, препоръка …   Български синонимен речник

  • грижа — същ. загриженост, безпокойство, неприятност, тревога, страдание, печал, тъга, скръб, кахър същ. труд, затруднение, задължение същ. внимание, бдителност, старание, ревност, усилие, грижливост същ. дерт, гайле, мъка, болка същ. занимание,… …   Български синонимен речник

  • давам обещание — словосъч. обещавам, давам дума, давам обет, заклевам се, поемам задължение, задължавам се, обвързвам се словосъч. вричам се, заричам се, обричам се, уверявам словосъч. определям, посвещавам …   Български синонимен речник

  • длъжност — същ. служба, занятие, пост, работа, функция същ. мисия, задължение, обязаност, дълг, задача същ. място същ. положение, качество, компетенция същ. чин същ. право …   Български синонимен речник

  • договор — същ. контракт, уговорка, споразумение, спогодба, условие, съгласие, задължение същ. конвенция, пакт, трактат същ. съглашение …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”